Toiminnan periaatteita

Taidon Kipinä pyrkii mahdollisimman turvalliseen toimintaan. Niin ihmisillä kuin eläimilläkin tulee olla turvalliset tilanteeseen sopivat varusteet. Ennakoimalla tilanteita voi luoda paremmat puitteet onnistumiselle.

Toiminnassa huolehditaan sopivasta ympäristöstä ja oikeantasoisista vaatimuksista. Tavoitteista keskustellaan ja niitä muokataan työskentelyn edetessä. Aina pyritään löytämään sopiva tapa opettaa asia ja tehdään paljon toistoja, jotta saadaan varmuutta taitoon.

Ilmapiiri on avoin ja hyväksyvä, jolloin voi helposti kertoa omia mielipiteitään ja pohtia yhdessä asioita. Kannustamme toisiamme.

Positiivinen vuorovaikutus on tärkeä asia niin ihmisille kuin eläimillekin. Kun tuntee olonsa rennoksi, oppii nopeasti uusia asioita ja kokee oppimisen iloa!

Uuden oppiminen on kivaa ja siitä saattaa seurata, että haluat oppia lisää! Saatat löytää Taidon Kipinän.