Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Koetaan, osallistutaan, tunnetaan ja ollaan läsnä!

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, jonka tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Lähtökohtana on ihmisten ja hevosen välinen vuorovaikutus, jonka kautta oivalletaan itselle ja yhteisölle merkityksellisiä asioita.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään lastensuojelun tukitoimena, oppimisen tukena, mielenterveystyössä, kuntouttavassa työtoiminnassa, tukihenkilötoiminnassa, ikäihmisten viriketoiminnassa ja ylipäätään sosiaalisten taitojen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa.

Toiminnasta voit lukea lisää sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen sivuilta: https://www.hevostoiminta.net

Kysy lisää, toteutetaan teille sopiva hevostoimintakokonaisuus!